RSS

Archiwa tagu: idealiści w literaturze

Buntownicy, marzyciele i idealiści – propozycje lektur

Buntownicy, marzyciele i idealiści – propozycje lektur

 Z korespondencji z Wami wynika, że problemem jest nie tylko bibliografia przedmiotowa, ale i wybranie odpowiednich lektur, które staną się podmiotem Waszej prezentacji maturalnej. No to co? Postaram się pomóc.

Wykorzystując zbliżające się święto państwowe (tak, tak – data 11.11.11. to nie tylko premiera nowego teledysku Dody ;)) – spróbuję przedstawić propozycje lektur, które pomogą w omówieniu tematu literackich marzycieli, buntowników i idealistów.

 • Antygona” Sofoklesa

  Antygona przeciwstawia się zarządzeniu króla i wbrew jego zakazowi – grzebie zwłoki brata. Złapana przez strażnika i przyprowadzona przed oblicze Kreona – przyznaje się do złamania rozkazu. Dla Antygony – kierującej się wiarą i miłością – nadrzędne są wyznawane przez nią przykazania duchowe. Tym samym, bohaterka postępuje w zgodzie ze swoimi ideami nawet wtedy, gdy konieczne jest złamanie prawa państwowego. Wychodzi więc na to, że Antygona się buntuje w walce o ideały i nie pozwala na to, by odgórnie nałożone na nią zasady stłamsiły reguły moralnie słusznego (według niej) postępowania. Za wierność przekonaniom płaci finalnie cenę najwyższą, ale ponad wszystko – pozostaje idealistką wyznającą rację swego marzenia.

 • Mit o Prometeuszu Prometeusz jest symbolem buntu jednostki wobec boga i wzorcem postawy bezgranicznej miłości do ludzi. Realizuje ideał altruisty. W imię wyznawanych dogmatów – przeciwstawia się sile najwyższej (Zeusowi). Karą za to posunięcie jest wieczne cierpienie. Ponad wszystko jednak, Prometeusz wypełnia misję ideową: zmienia świat, nie pozwalając jednocześnie na to, by odgórne nakazy zmieniły kanon wyznawanych przez niego wartości.

 • Giaur” George Byron

  Tytułowy Giaur to klasyczny bohater romantyczny, który zakochany w Leili (jednej z żon Hassana) – nie podporządkowuje się obyczajom i zasadom, które powszechnie uważane są za moralnie właściwe.

 • Konrad Wallenrod” Adama Mickiewicza Konrad Wallenrod to bohater tragiczny, który z miłości do ojczyzny i w celu ratowania swojego narodu – łamie zasady etyczne i plami honor rycerski. Przeżywa tym samym wewnętrzny konflikt z samym sobą, wyrzekając się osobistego szczęścia (opuszcza ukochaną Aldonę). Konrad Wallenrod wyjeżdża z Litwy i skazuje się na wieloletni pobyt wśród znienawidzonych wrogów. Jako mistrz krzyżacki niszczy potęgę zakonu, a więc – wypełnia swoją misję. Jednak – jak mówi Aldona z wieży – nie ma szans na powrót do „normalnego” życia. Nie chcąc zginąć z ręki sądu kapturowego – popełnia samobójstwo. Tak karze samego siebie za amoralny, chociaż zbawienny dla ojczyzny czyn. Ceną za wypełnienie posłania jest dla Konrada Wallenroda wewnętrzny bunt przeciwko wyznawanym zasadom moralnym.

 • Lalka” Bolesław Prusa – 3. pokolenia  idealistów  

 •  Ignacy Rzecki to stary subiekt, marzyciel polityczny, człowiek wyobcowany i nieprzystosowany do współczesności w której przyszło mu żyć. Często niezrozumiany, samotny, śmieszny pośród innych ludzi i anachroniczny – staje się bliski czytelnikowi. Pomimo ucisków świata nie zmienia się – żyją w nim marzenia, patriotyczne bolączki, a on sam pozostaje wierny sobie i swoim ideałom.

 • Stanisław Wokulski – jest filantropem (pomaga braciom Wysockim), marzy o przekształceniu brudnego Powiśla w nowoczesne bulwary. To postać niezwykle sprzeczna – jako dobroczyńca i zmieniający świat pozytywista – odnosi zdumiewające sukcesy, jako romantyk i po prostu człowiek – poznaje jedynie smak porażki.

 • Julian Ochocki – idealista naukowy, który urzeczony teorią Geista – marzy o skonstruowaniu maszyny latającej. Wierzy, że takie odkrycie zapoczątkuje nową erę, stworzy świat bez granic i barier, w którym wszyscy ludzie będą sobie równi. Ochocki mimo wszelkich przeciwności losu broni swoich marzeń, których zrealizowanie staje się dla niego nadrzędnym celem bytu.

 • Przedwiośnie” Stefan Żeromski Cezary Baryka – wiedziony ojcowskim mitem o „szklanych domach” przybywa do ojczyzny, która w żaden sposób nie przypomina wymarzonej idylli. Nie pozostaje jednak bierny, stara się naprawiać zaistniałą rzeczywistość. Działając bez konkretnego planu i w oparciu o rozmaite idee, a także ulegając ciągłym wpływom ponosi osobistą klęskę. Świat bezustannie Barykę kształtuje. Niestety, młody bohater nie potrafi udźwignąć jarzma dojrzałej odpowiedzialności.

 • Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

  Młody Witold to pozytywista marzący o zlikwidowaniu barier świadomościowych i pojednaniu warstw wyższych z chłopami, których – proponując pomoc i prezentując nowe rozwiązania techniczne – pragnie nauczać i oświecać. Działa w imię popularnej ówcześnie ideologii pozytywistycznej i będąc kształtowanym przez wytyczne świata, stara się go naprawiać.

 • Rok 1984” George Orwell

  Winston Smith to idealista i marzyciel, który sfrustrowany otaczającymi go totalitarnymi realiami – śni o wyzwoleniu spod jarzma „nadopiekuńczości” państwowej. Marzy o rewolucji, buncie, zmianie straszliwej rzeczywistości. Przygnieciony, zduszony siłą władzy, skonfrontowany z własnymi lękami i fobiami – ponosi klęskę. Martwy w środku – wypiera się swoich ideałów.

 

Powyższe lektury to tylko propozycję dotyczące tematu literackich marzycieli i idealistów. Komponując prezentację maturalną pamiętajcie o ograniczeniu czasowym, więc jeśli zdecydujecie się na skorzystanie z mojej podpowiedzi – okrójcie lektury do maksymalnej liczby 5 sztuk. 😉

 

Reklamy
 
1 Komentarz

Opublikował/a w dniu Listopad 8, 2011 w Uncategorized

 

Tagi: , , ,